THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Trung Kiên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Ngoài trường
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 22

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Việt Thanh (1), Đặng Trung Kiên (2), Trần Thị Thùy Dung (3), "Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 143 (0) , 2017, 00
Đặng Trung Kiên (1), "Giải pháp nâng cao độ an toàn cho tài khoản người dùng với mật khẩu một lần - One-time password", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 0 (0) , 2016, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ