THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Hửu Hiệp
Học vị/ Học hàmSinh viên
PháiNam
Năm sinh****
Đơn vịCác cơ sở giáo dục, Các cơ sở giáo dục
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 9

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phan Hửu Hiệp (1), Trần Lê Nam (2), Nguyễn Thị Nhành (3), "Sử dụng phần mềm Maple giải các toán cơ bản về đường tham số ", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Số 2 (0) , 2013, 0866-7586

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phan Hửu Hiệp (1), Nguyễn Hữu Tân (2), "Xác định loại thức ăn phù hợp trong nuôi ốc bươu đen thương phẩm (Pila polita, Deshayes, 1830)", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ