THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Thị Cẩm Bình
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh28/11/1995
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Ngoài trường
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 18

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ