ĐỀ TÀI: HH02/2011


Xác định tỉ lệ đồng vị 87Sr/86Sr và một số kim loại nặng trong gạoTác giả: Đặng Kim Tại (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 50

Cấp quản lýCấp Cơ sở
Thời gian2011 - 2012
Cơ quan chủ trìTrường Đại học Đồng Tháp
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảXác định tỉ lệ đồng vị 87Sr/86Sr và một số kim loại nặng trong gạo

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU