ĐỀ TÀI: B2016.SPD.03


Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tửTác giả: Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 117

Cấp quản lýNafosted
Thời gian2017 - 2018
Cơ quan chủ trìQuỹ NAFOSTED
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảNghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU