ĐỀ TÀI: B2016.SPD01


Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tửTác giả: Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 103

Cấp quản lýCấp Bộ
Thời gian2016 - 2017
Cơ quan chủ trìBộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảNghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU