ĐỀ TÀI: CS2012.01.11


Vấn đề tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉTác giả: Trần Kim Ngọc (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 75

Cấp quản lýCấp Cơ sở
Thời gian2012 - 2013
Cơ quan chủ trìTrường Đại học Đồng Tháp
Lĩnh vựcXã hội học
Loại hìnhỨng dụng
Tổng kinh phí6.000.000
Kết quảThực trạng về hoạt động tự học của sinh viên luôn là vấn đề quan tâm của gia đình, nhà trường và cả xã hội. Bài viết trình bài kết quả nghiên cứu về thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉ. Mặc dù một tỉ lệ khá cao sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tự học và hoạt động nghiên cứu khoa học đối với quá trình học tập của bản thân, nhưng vẫn còn một số đáng kể sinh viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tự học và hoạt động nghiên cứu khoa học. Hầu hết sinh viên chưa dành đủ thời gian cho việc tự học hàng ngày theo yêu cầu của đào tạo tín chỉ, việc lập kế hoạch tự học không được nhiều sinh viên thực hiện và khi kế hoạch tự học được lập thì đa phần sinh viên không kiên định trong việc thực hiện.

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU