ĐỀ TÀI: CS2016.01


Nghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng ThápTác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 131

Cấp quản lýCấp Cơ sở
Thời gian2016 - 2018
Cơ quan chủ trìTrường Đại học Đồng Tháp
Lĩnh vựcCông nghệ Thông tin
Loại hìnhỨng dụng
Tổng kinh phí13.000.000
Kết quảNghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng Tháp

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (15) , 2018, 191-200

QUAN TÂM NHIỀU