ĐỀ TÀI: CS2017.01.21


Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của Năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitroTác giả: Võ Thị Phượng (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 126

Cấp quản lýCấp Cơ sở
Thời gian2017 - 2018
Cơ quan chủ trìTrường Đại học Đồng Tháp
Lĩnh vựcBảo vệ thực vật
Loại hìnhỨng dụng
Tổng kinh phí16000000
Kết quảNghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của Năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitro

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU