ĐỀ TÀI: N2010.SPD.02


Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hỉđocacbon liên quan đến hóa học khí quyển và sự cháyTác giả: Trần Quốc Trị (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 53

Cấp quản lýNafosted
Thời gian2010 - 2011
Cơ quan chủ trìQuỹ NAFOSTED
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảNghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hỉđocacbon liên quan đến hóa học khí quyển và sự cháy

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU