ĐỀ TÀI: N2013.SPD.01


Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc – tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toánTác giả: Trần Quốc Trị (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 87

Cấp quản lýNafosted
Thời gian2013 - 2015
Cơ quan chủ trìQuỹ NAFOSTED
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảNghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc – tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU