ĐỀ TÀI: N2016.SPD01


Cấu trúc liên kết hóa học và tiềm năng ứng dụng cụm nguyên tử Boron được pha tạp bởi kim loại chuyển tiếpTác giả: Trần Văn Tân (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 116

Cấp quản lýNafosted
Thời gian2016 - 2017
Cơ quan chủ trìQuỹ NAFOSTED
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảCấu trúc liên kết hóa học và tiềm năng ứng dụng cụm nguyên tử Boron được pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU