ĐỀ TÀI: SPD2008.HH03


Khảo sát sự hấp phụ CO lên bề mặt một số kim loại chuyển tiếp bằng lý thuyết phiếm hàm mật độTác giả: Trần Văn Tân (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 53

Cấp quản lýCấp Cơ sở
Thời gian2007 - 2008
Cơ quan chủ trìTrường Đại học Đồng Tháp
Lĩnh vựcHóa học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảKhảo sát sự hấp phụ CO lên bề mặt một số kim loại chuyển tiếp bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU