ĐỀ TÀI: TH01.2010


Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thểTác giả: Lê Hoàng Mai (1),
(1) Chủ nhiệm đề tài
Lược xem: 382

Cấp quản lýCấp Cơ sở
Thời gian2010 - 2011
Cơ quan chủ trìTrường Đại học Đồng Tháp
Lĩnh vựcToán học
Loại hìnhCơ bản
Tổng kinh phí
Kết quảXây dựng được một số tính chất của căn Jacobson của một số nửa vành cụ thể như: nửa vành giao hoán, nửa vành cộng giãn ước, nửa vành cộng lũy đẳng, nửa vành cộng chính quy, nửa vành cộng lũy đẳng, nửa vành ma trận,...

BÀI BÁO CỦA ĐỀ TÀI

QUAN TÂM NHIỀU