ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Ngô Tấn Phúc (1), "Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Cảnh (1), "Mức độ hài lòng của sinh viên về các hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Minh Thảo (1), "Nghiên cứu cấu trúc của cụm nguyên tử silicon pha tạp vanadi bằng hóa học lượng tử tính toán", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), "Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng của hạt chùm ngây (Moringa oleifera) ", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Quách Khả Quang (1), "Sử dụng phương pháp Fractal Dimension (FD) và Permutation Entropy (PE) để phân tích hành vi phản ứng của Zebrafish dưới tác dụng của Diazinon nồng độ thấp ", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Võ Xuân Mai (1), "Tổ chức hoạt động dạy học phát triển tư duy trực giác toán học cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học toán ở trường trung học phổ thông", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Trần Lê Nam (1), "Xây dựng một số mặt kiểu đồ thị f-cực tiểu, f-cực đại và thiết lập tính chất của chúng trong không gian với mật độ", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Dũng (1), "Thiết lập điều kiện tồn tại nghiệm trong không gian tựa Banach và áp dụng", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Lê Trung Hiếu (1), "Thiết lập một số điều kiện cho tính co và ổn định của nghiệm đối với một số lớp hệ động lực phi tuyến", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao ý thức tự giác của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của Năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitro", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hà Danh Đức (1), "Phân lập các dòng vi sinh vật phân giải cellulose từ rác thải lá cây trong Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Toàn (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Ủ phân compost có cấp khí bằng quạt để xử lý bùn thải hữu cơ của nhà máy chế biến thủy sản", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phan Hửu Hiệp (1), Nguyễn Hữu Tân (2), "Xác định loại thức ăn phù hợp trong nuôi ốc bươu đen thương phẩm (Pila polita, Deshayes, 1830)", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Vũ Phương (1), Nguyễn Thị Hồng Nho (2), "Xác định mật độ nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Dương Thoại (1), Nguyễn Thị Hồng Nho (2), "Quản lý chất lượng nước nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử", 2017-2018 , cấp quản lí: Nafosted. (Đang thực hiện)
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU