ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử", 2017-2018 , cấp quản lí: Nafosted. (Đang thực hiện)
Trần Văn Tân (1), "Cấu trúc liên kết hóa học và tiềm năng ứng dụng cụm nguyên tử Boron được pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp", 2016-2017 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Bích (1), "Điều chế vật liệu nano SiO2 từ tro trấu dùng làm phụ gia cho bê tông xi măng", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc – tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán", 2013-2015 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Đỗ Minh Hùng (1), "Nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ", 2012-2013 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Võ Xuân Mai (1), "Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán. ", 2011-2012 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hỉđocacbon liên quan đến hóa học khí quyển và sự cháy", 2010-2011 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU