ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Nguyễn Văn Bản (1), "Bồi dưỡng kĩ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp thông qua giảng dạy môn Tiếng Việt – Văn học và Phương pháp dạy học", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Các biện pháp hình thành năng lực và kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp theo chuẩn nghề nghiệp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Khảo sát lỗi chính tả của học sinh Tiểu học Đồng Tháp và xây dựng hệ thống bài tập chữa lỗi chính tả", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Thiết kế bài dạy Ngữ văn theo định hướng tích hợp có trọng điểm", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 và 5 ở Tiểu học – sau năm 2000", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa tiếng việt lớp 3 ở Tiểu học – sau năm 2000", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Vấn đề tích hợp trong dạy học môn Ngữ văn Phổ thông Trung học cơ sở", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình SGK Tiếng Việt lớp 2 ở Tiểu học sau năm 2000", 2003-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU