ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Nguyễn Minh Thảo (1), "Nghiên cứu cấu trúc của cụm nguyên tử silicon pha tạp vanadi bằng hóa học lượng tử tính toán", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Lê Thị Thanh Xuân (1), "Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion dùng để tách chiết omega 3-6-9 trong mỡ cá basa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử", 2017-2018 , cấp quản lí: Nafosted. (Đang thực hiện)
Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than bùn để xử lý nước thải ao nuôi cá tra. ", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Văn Tân (1), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Nghị (1), "Điều chế vật liệu nano Na-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Văn Tân (1), "Cấu trúc liên kết hóa học và tiềm năng ứng dụng cụm nguyên tử Boron được pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp", 2016-2017 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Lý Huy Hoàng (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đánh giá kết quả môn thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Xuân (1), "Điều chế hydroxit kép Mg-Fe và ứng dụng xử lý các ion kim loại nặng trong nước", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1), "Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất taxane diterpenoid từ cao ethylacetate của rễ cây thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Minh Thảo (1), "Tổng hợp vật liệu nano spinel liti mangan oxit và liti titan oxit", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Bích (1), "Điều chế vật liệu nano SiO2 từ tro trấu dùng làm phụ gia cho bê tông xi măng", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Bùi Văn Thắng (1), "Nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu zeolit biến tính MnO2 từ tro bay và ứng dụng xử lý asen trong nước ngầm", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc – tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán", 2013-2015 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Thị Ngọc Anh (1), "Thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phần hóa học hữu cơ môn PPDH Hóa học 2 theo hướng tích cực", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lý Huy Hoàng (1), "Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm mô phỏng hóa học lớp 10 cho học phần thực hành phương pháp dạy học hóa học ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Bích (1), "Nghiên cứu tổng hợp hydroxit kép Mg – Fe có khả năng hấp phụ phosphat trong dung dịch nước ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Bùi Văn Thắng (1), "Làm giàu metyleugenol từ tinh dầu hương nhu (ocimum gratissmum) và khảo sát hoạt tính sinh học", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của gốc Etinyl với một số phân tử ở pha khí.", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

QUAN TÂM NHIỀU