ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), "Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng của hạt chùm ngây (Moringa oleifera) ", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Hà Danh Đức (1), "Phân lập các dòng vi sinh vật phân giải cellulose từ rác thải lá cây trong Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Toàn (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Ủ phân compost có cấp khí bằng quạt để xử lý bùn thải hữu cơ của nhà máy chế biến thủy sản", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Quốc Nguyên (1), "Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải ao nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cỏ Mồm Mỡ (Hymenachne acutigluma) và Lục Bình (Eichhonia crassipes)", 2015-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Hải Lý (1), "Nghiên cứu sự phân bố đa dạng thực vật bậc cao trên các sinh cảnh khác nhau tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Văn Tốt (1), Lê Diễm Kiều (2), "Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến sự sinh trưởng, phát triển của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) ", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trịnh Huỳnh Châu (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Khảo sát các chỉ tiêu hóa lý môi trường đất tại các vùng đồi núi của hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thanh Toàn (1), Lê Diễm Kiều (2), "Khảo sát tỷ lệ đạm amon và nitrat thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) trong điều kiện thủy canh", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Thị Yến Nhi (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý môi trường đất tại các sinh cảnh vùng đồng bằng của hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Quốc Nguyên (1), "Ảnh hưởng tổng đạm amon lên cá tra (Pangasianodon hypopthalmus) cỡ giống ở các giá trị pH khác nhau.", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đào Thị Thùy Linh (1), Huỳnh Văn Thân (2), Võ Hoàng Việt (3), Nguyễn Thị Hải Lý (4), "Hiệu quả xử lí nước thải ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) bằng phương pháp thủy canh rau cần ống (Oenanthe javanica)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Cao Thị Bé Ngoan (1), Ngô Cẩm Tú (2), Lê Thị Trúc Ly (3), Nguyễn Hữu Phúc (4), Hồ Hoàng Căn (5), Nguyễn Thị Hải Lý (6), "Phân lập các dòng vi khuẩn phân hủy protein từ nước thải lò giết mổ gia súc tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thanh Xuân (1), Trần Thị Tươi (2), Lương Thị Yến Nhi (3), Trần Thị Kim Ngọc (4), Đinh Hoàng Trung (5), Phan Thị Cẩm Nhung (6), Phạm Quốc Nguyên (7), "Khảo sát hàm lượng bụi phấn ở các điều kiện khác nhau trong phòng học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Diễm Kiều (1), "Khảo sát diễn biến nồng độ H2S, nhiệt độ và pH trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmuss) thâm canh", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Diễm Kiều (1), "Tìm một số cách bắt ong mật Apis cerana trong cột điện và quy trình nuôi bằng vật liệu địa phương ở huyện Châu Thành - Đồng Tháp", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Hải Lý (1), "Phân lập và khảo sát các dòng vi khuẩn phân huỷ tinh bột từ nước thải tại làng nghề sản xuất bột gạo thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU