ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Nguyễn Hữu Long (1), "Đánh giá ảnh hưởng của các hệ thống đê bao đối với diễn biến lũ ở tỉnh Đồng Tháp bằng kỹ thuật viễn thám", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Thị Tuyết Liễu (1), La Văn Hùng Minh (2), "Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Văn Mến (1), Nguyễn Thị Phương (2), "Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Thành lập bình đồ hiện trạng phục vụ dự án đô thị thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Hữu Nhơn (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Đề xuất hoàn thiện thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Giàu (1), Phạm Ngọc Hoa (2), Nguyễn Thị Kim Ngân (3), Ngô Thạch Thảo Ly (4), "Khảo sát thực trạng sử dụng đất trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Thị Lan Chi (1), Võ Kim Tuyền (2), Đào Minh Tuấn (3), Nguyễn Thị Phương (4), "Xác định chỉ tiêu lý, hóa đất trên đất trồng xoài ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Ứng dụng ảnh viễn thám MOD13Q1 trong đánh giá hiện trạng rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Gia Hiển (1), "Thử nghiệm gây mê cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) băng 2 – Phenoxyetanol trong quá trình vận chuyển ở Đồng bằng sông Cửu Long ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ nuôi tôm càng xanh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
La Văn Hùng Minh (1), "Đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn ven biển mũi Cà Mau bằng phương pháp viễn thám và phân tích giá trị kinh tế", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Xây dựng các giải pháp khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Thế Hùng (1), "Xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Ứng dụng phần mềm MapInfo trong biên tập Series bản đồ giáo khoa tỉnh Đồng Tháp", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU