ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Tập đóng suy rộng và tập mở suy rộng trong không gian Tôpô", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hoàng Thị Khuyến (1), "Nghiên cứu triển khai chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học các môn khoa học, lịch sử và địa lý lớp 5 trong chương trình Tiểu học năm 2000 tại Đồng Tháp – TH 04/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường ĐHSP Đồng Tháp – TL 20/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Vũ Thị Phương (1), "Nghiên cứu khả năng thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Đồng Tháp – TL 21/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Vũ Văn Đức (1), "Xây dựng hệ thống tra cứu bài tập Toán ở Tiểu học - TH 23/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Giang (1), "Rèn luyện khả năng tư duy và suy luận cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học các yếu tố hình học trong Toán 4 – TH26/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đậu Thị Ánh Tuyết (1), "Hình thức tổ chức seminar ở Khoa Tiểu học - Mần non – TH16/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Dương Huy Cẩn (1), "Xây dựng một số nội dung giáo dục môi trường tích hợp trong dạy học Hoá học lớp 8 ở trường Trung học cơ sở – HH 02 / 05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Thị Thu Hà (1), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non. Thực trạng và giải pháp – TH17/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hoàng Thị Khuyến (1), "Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học các môn khoa học, lịch sử và địa lý ở lớp 4 trong chương trình Tiểu học năm 2000 – TH14/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Thị Thu Hằng (1), "Điều tra tìm hiểu những sai lầm học sinh lớp 1 thường mắc phải khi giải bài tập toán ở địa bàn Thị xã Cao Lãnh Đồng Tháp – TH 09/05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Văn Tuấn (1), "Thực trạng kỹ năng dựng đoạn của sinh viên năm thứ I (hệ CNTH) khoa Tiểu học – Mầm non và một số giải pháp – TH 11/05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lý Huy Hoàng (1), Dương Huy Cẩn (2), "Tìm hiểu các loại bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 8 – HH19/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Dương Thị Mộng Tuyết (1), Hồ Thị Thu Hà (2), "Xêmina trong học tập các môn xã hội của sinh viên ngành SP Giáo dục tểu học– TH20/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mỹ Linh (1), Vũ Văn Đức (2), "Bước đầu tìm hiểu việc vận dụng lý thuyết kiến tạo vào việc dạy học một số yếu tố hình học lớp 4 – TH22/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Dương Huy Cẩn (1), "Chương trình và sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 trong chương trình Tiểu học sau năm 2000 – TH 15/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Thị Thu Hà (1), "Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp TH 1/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Thị Mỹ Trà (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa môn Nghệ thuật ngành Thủ công của các lớp 1,2 và 3 trong chương trình Tiểu học – TH 17/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Ngọc Kim Cương (1), Vũ Văn Đức (2), "Dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – TH02/04 ", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thanh Tùng (1), Vũ Văn Đức (2), "Dạy học giải toán có lời văn trong Toán 1 – TH03/04 ", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

QUAN TÂM NHIỀU