05:07 +07 Thứ tư, 29/03/2023
Chào mừng các bạn!

Danh mục

Liên kết WebsiteBiển đảo

» Giới thiệu

3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 
 
Họ và tên: PHAN TRỌNG NAM
Chức vụ: Trưởng phòng - Bí thư Chi bộ
Chức danh, trình độ: Giảng viên chính - Tiến sĩ                                   
Ngày sinh: 23-01-1980
Quê quán: Nghệ An
Email: ptnam@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động chung của Phòng.
- Lập kế hoạch hoạt động KH&CN, giáo dục môi trường.
- Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động KH&CN, giáo dục môi trường.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo trong năm.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, điều hành hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Trị sự, Trương ban Biên tập lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn theo Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Đánh giá, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với viên chức của Phòng.
- Phối hợp với Công đoàn của đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức trong đơn vị.
- Tham gia các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trường.
 


 
Họ và tên: DANH TRUNG
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                              
Ngày sinh: 1985
Quê quán: Kiên Giang
Email: dtrung@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Thư ký Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Quản lý Dự án Xây dựng chuyên san Khoa học Tự nhiên của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp để được gia nhập hệ thống ACI.
- Đề xuất cho Trưởng phòng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu cho Trưởng phòng những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động KH&CN và giáo dục môi trường.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động mua sắm hóa chất, thiết bị cho các nhiệm vụ KH&CN theo thuyết minh đã được phê duyệt.
- Tham gia các hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.
- Chỉ đạo hoạt động thống kê, thông tin KH&CN theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.
- Tham gia các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trường. 
Họ và tên: HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG
Chức vụ:  Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                               
Ngày sinh: 15-06-1980
Quê quán: Thanh Hóa
Email: thuyduong1332@gmail.com
Nhiệm vụ:
- Tham mưu về việc triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp cơ sở và hoạt động sáng kiến của các viên chức.
- Tham mưu về việc đề xuất cử viên chức tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học ngoài trường.
- Tham mưu về việc xây dựng kế hoạch và phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
- Trực tiếp thực hiện việc thống kê tổng hợp các hoạt động KH&CN và khen thưởng cho các viên chức theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
 

 
  Họ và tên: Nguyễn Minh Thảo
Chức vụ: Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                              
Ngày sinh:  
Quê quán:  
Email: nmthao@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Chuyên san Khoa học Tự nhiên theo Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Hoàn tất các thủ tục xuất bản và thanh toán kinh phí liên quan đến xuất bản Tạp chí.
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng và của Tổng Biên tập.

 
Họ và tên: TĂNG THÁI THỤY NGÂN TÂM
Chức vụ: Chuyên viên
Chức danh, trình độ: Chuyên viên - Thạc sĩ                              
Ngày sinh: 1985
Quê quán: Đồng Tháp
Email: tttntam@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Chuyên san Khoa học xã hội vfa nhân văn theo Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Thực hiện nhiệm vụ phát hành Tạp chí xuất bản đến các tác giả, thành viên Hội đồng biên tập, các đơn vị trong và ngoài Trường.
- Thực hiện nhiệm vụ công bố các bài viết đã xuất bản trên website mục Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng và của Tổng Biên tập.


 
Họ và tên: ĐẶNG THANH HẢI
Chức vụ: Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                             
Ngày sinh: 14-10-1983
Quê quán: Nghệ An
Email: dthai@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ văn thư của đơn vị, quản lý tài chính, tài sản của Phòng.
- Tham gia lập báo cáo thống kê và tổng hợp minh chứng về hoạt động KH&CN.
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng công tác đánh giá và khen thưởng viên chức trong đơn vị.
- Tham mưu về việc viết bài cho chuyên mục thông tin KH&CN.
- Cập nhật thông tin về hoạt động KH&CN lên website của Nhà trường và của Phòng.
- Thực hiện công tác ISO, hỗ trợ tổng hợp minh chứng liên quan đến hoạt động KH&CN cho các đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất lượng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.


 
       Họ và tên: VÕ PHƯỢNG VY
Chức vụ: Chuyên viên
Chức danh, trình độ: Chuyên viên - Cử nhân                           
Ngày sinh: 15-11-1997
Quê quán: Đồng Tháp
Email: vpvy@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Tham mưu về việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Điều hành Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học theo Đề án đã được phê duyệt và tham mưu cho Lãnh đạo Phòng các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thư ký các hội thảo do nhà Trường tổ chức/phối hợp.
- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kiêm nhiệm theo Quy chế hoạt động của Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.


       Họ và tên: LƯ NGỌC TRÂM ANH
Chức vụ: Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Tiến sĩ                         
Ngày sinh: 08-11-1986
Quê quán: Đồng Tháp
Email: lntanh@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Tham mưu công tác triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp nhà nước, cấp bộ/tỉnh.
- Tham mưu về việc vận hành và phát triển các nhóm nghiên cứu.
- Tham mưu về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục môi trường.
- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Biên tập lĩnh vực Khoa học tự nhiên theo Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
- Tham mưu việc quản lý các sản phẩm hữu ích và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

 

Ảnh hoạt động

  • a

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 1622

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 176025

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1329787