04:55 +07 Thứ ba, 04/10/2022
Chào mừng các bạn!

Danh mục

Liên kết WebsiteBiển đảo

» Giới thiệu

3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 
 
Họ và tên: PHAN TRỌNG NAM
Chức vụ: Trưởng phòng - Bí thư Chi bộ
Chức danh, trình độ: Giảng viên chính - Tiến sĩ                                   
Ngày sinh: 23-01-1980
Quê quán: Nghệ An
Email: ptnam@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động chung của Phòng;
- Chủ trì phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc viên chức thực hiện các công việc của Phòng;
- Lập kế hoạch hoạt động KH&CN, giáo dục môi trường hằng năm, giai đoạn theo quy định;
- Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động KH&CN, giáo dục môi trường, tạp chí khoa học theo năm, giai đoạn theo quy định;
- Lập kế hoạch phát triển nhân lực KH&CN và giáo dục môi trường theo năm, giai đoạn theo quy định;
- Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN, giáo dục môi trường;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo trong năm;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, điều hành hoạt động KH&CN của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
- Đánh giá, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với viên chức của Phòng;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ phù hợp đối với viên chức của Phòng;
- Phối hợp với Công đoàn của đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức trong đơn vị.


 
Họ và tên: DANH TRUNG
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                              
Ngày sinh: 1985
Quê quán: Kiên Giang
Email: dtrung@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng;
- Thay mặt Trưởng phòng trực tiếp quản lý, điều hành các phần việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Đề xuất cho Trưởng phòng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Tham mưu cho Trưởng phòng những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng;
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động KH&CN, giáo dục môi trường và tạp chí khoa học;
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động mua sắm hóa chất, thiết bị cho các nhiệm vụ KH&CN theo thuyết minh đã được phê duyệt;
- Tham gia các hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;
- Tham gia chỉ đạo hoạt động thống kê, thông tin KH&CN theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;
- Thực hiện các hoạt động khác theo ủy quyền của Trưởng phòng. 
Họ và tên: HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG
Chức vụ:  Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                               
Ngày sinh: 15-06-1980
Quê quán: Thanh Hóa
Email: thuyduong1332@gmail.com
Nhiệm vụ:
- Tham mưu về việc triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp cơ sở và hoạt động sáng kiến của các viên chức;
- Tham mưu về việc đề xuất cử viên chức và người học tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học ngoài trường;
- Tham mưu về việc xây dựng kế hoạch và phát triển nguồn nhân lực KH&CN;
- Trực tiếp thực hiện việc thống kê tổng hợp các hoạt động KH&CN và khen thưởng cho các viên chức theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.
 
 

 
Họ và tên: VÕ THỊ LỆ HẰNG
Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                              
Ngày sinh: 1986
Quê quán: Bến Tre
Email: vtlhang@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Trực tiếp mời phản biện theo hướng dẫn của thành viên Hội đồng biên tập, tiếp nhận kết quả từ phản biện, gửi kết quả phản biện và yêu cầu chỉnh sửa đến các tác giả, theo dõi quá trình chỉnh sửa các bài báo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên;
- Tổng hợp bài báo, rà soát lỗi chính tả, thể thức trình bày, định dạng bản thảo theo đúng quy định của Tạp chí đối với các bài được chấp nhận đăng trên Tạp chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách;
- Hoàn tất các thủ tục xuất bản và thanh toán kinh phí liên quan đến xuất bản Tạp chí;
- Cung cấp nội dung bài viết thuộc lĩnh vực phụ trách để công bố trên website mục Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng và của Tổng Biên tập.


 
Họ và tên: TĂNG THÁI THỤY NGÂN TÂM
Chức vụ: Chuyên viên
Chức danh, trình độ: Chuyên viên - Thạc sĩ                              
Ngày sinh: 1985
Quê quán: Đồng Tháp
Email: tttntam@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Trực tiếp mời phản biện theo hướng dẫn của thành viên Hội đồng biên tập, tiếp nhận kết quả từ phản biện, gửi kết quả phản biện và yêu cầu chỉnh sửa đến các tác giả, theo dõi quá trình chỉnh sửa các bài báo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn;
- Tổng hợp bài báo, rà soát lỗi chính tả, thể thức trình bày, định dạng bản thảo theo đúng quy định của Tạp chí đối với các bài được chấp nhận đăng trên Tạp chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách;
- Thực hiện nhiệm vụ phát hành Tạp chí xuất bản đến các tác giả, thành viên Hội đồng biên tập, các đơn vị trong và ngoài Trường;
- Cung cấp nội dung bài viết thuộc lĩnh vực phụ trách để công bố trên website mục Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng và của Tổng Biên tập.


 
Họ và tên: ĐẶNG THANH HẢI
Chức vụ: Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Thạc sĩ                             
Ngày sinh: 14-10-1983
Quê quán: Nghệ An
Email: dthai@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ văn thư của đơn vị, quản lý tài chính, tài sản của Phòng;
- Tham gia lập báo cáo thống kê và tổng hợp minh chứng về hoạt động KH&CN;
-  Tham mưu Lãnh đạo Phòng công tác đánh giá và khen thưởng viên chức trong đơn vị;
- Tham mưu về việc viết bài cho chuyên mục thông tin KH&CN;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.


 
       Họ và tên: VÕ PHƯỢNG VY
Chức vụ: Chuyên viên
Chức danh, trình độ: Chuyên viên - Cử nhân                           
Ngày sinh: 15-11-1997
Quê quán: Đồng Tháp
Email: vpvy@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Tham mưu về việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên;
- Điều hành Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học theo Đề án đã được phê duyệt và tham mưu cho lãnh đạo Phòng các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên;
- Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thư ký các hội thảo do Trường tổ chức/phối hợp;
- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kiêm nhiệm theo Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.


       Họ và tên: LƯ NGỌC TRÂM ANH
Chức vụ: Giảng viên
Chức danh, trình độ: Giảng viên - Tiến sĩ                         
Ngày sinh: 08-11-1986
Quê quán: Đồng Tháp
Email: lntanh@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ:
- Tham mưu công tác triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp nhà nước, cấp bộ/tỉnh;
- Tham mưu về việc vận hành và phát triển các nhóm nghiên cứu;
- Tham mưu về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục môi trường;
- Tham mưu việc quản lý các sản phẩm hữu ích và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu;
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

 

Ảnh hoạt động

  • a

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 226

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3344

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 687791