06:23 +07 Thứ sáu, 21/06/2024
Chào mừng các bạn!

Danh mục

Liên kết Website» Thông tin nhà khoa học » Thông tin chi tiết nhà khoa học

PGS, TS Huỳnh Mộng Tuyền

Thứ ba - 24/08/2021 00:13
PGS, TS Huỳnh Mộng Tuyền

PGS, TS Huỳnh Mộng Tuyền

PGS,TS Huỳnh Mộng Tuyền công tác tại Trường từ năm 2005. Hiện nay, PGS,TS Huỳnh Mộng Tuyền là giảng viên cao cấp của Trường Đại học Đồng Tháp.
A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành, chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Ngữ Văn 1996
Thạc sĩ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Giáo dục học 2000
Tiến sĩ Viện khoa học giáo dục Việt Nam Giáo dục học 2010

B. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh                    Khá Khá Khá Khá

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi làm việc Công việc đảm nhận
Từ 8/1996 đến 2005 Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu Giảng viên, Bí thư chi đoàn CB-GV của Trường
Năm 2005 đến năm 2015 Trường Đại học Đồng Tháp Giảng viên, Phó trưởng khoa (Tiểu học Mầm non), Trưởng khoa (Tâm lý giáo dục, Quản lý giáo dục)
Năm 2015-2019 Trường Đại học Đồng Tháp Giảng viên, Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại học Đồng Tháp
Hiên nay Trường Đại học Đồng Tháp  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

D. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách, giáo trình
TT Tên sách, giáo trình Tác giả/
đồng tác giả
Nơi
xuất bản
Năm
xuất bản
1 Giáo dục học đại cương Chủ biên Trường Đại học Đồng Tháp(lưu hành nội bộ) 2005
2 Tổ chức dạy học Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Chủ biên NXB Giáo dục
Thành phố Hồ 1Chí Minh
2017
3 Giáo dục địa phương Kiên giang- Sách giáo khoa lớp 2 Tác giả NXB Giáo dục Cần Thơ 2021
4 Giáo dục địa phương Kiên giang- Sách giáo viên lớp 2 Tác giả NXB Giáo dục Cần Thơ 2021
5 Giáo dục địa phương Kiên giang- Sách giáo khoa lớp 3 Tác giả NXB Giáo dục Cần Thơ 2022
6 Sách giáo khoa học sinh quốc gia: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7- Tác giả NXB Giáo dục 2022
7 Sách bài tập học sinh quốc gia: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 Tác giả NXB Giáo dục 2022
8 Sách giáo viên quốc gia:  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 Tác giả NXB Giáo dục 2022
9 Sách giáo khoa học sinh quốc gia: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
10 Sách bài tập học sinh quốc gia: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
11 Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
12 Sách Thiết kế Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
13 Sách giáo khoa học sinh quốc gia: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 Tác giả NXB Giáo dục 2022
14 Sách bài tập học sinh Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp `10 Tác giả NXB Giáo dục 2022
15 Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 Tác giả NXB Giáo dục 2022
16 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 Tác giả NXB Giáo dục 2022
17 Sách học sinh Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
18 Sách bài tập học sinh Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
19 Sách giáo viên: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023
20 Sach thiết kế: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 Tác giả NXB Giáo dục 2023

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT  
Tên công trình
Mức độ tham gia Nơi công bố Năm công bố
1 Vẽ đẹp ngôn ngữ trong tùy bút của Thạch Lam Cá nhân thực hiện Tạp chí ngôn ngữ 2004
2 Hình thành năng lực tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp cho SV một yêu cầu cấp thiết hiện nay  của các trường Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học giáo dục 2005
3 Phương pháp tổ chức nêu gương để giáo dục phẩm chất nhân cách người thầy giáo cho sinh viên trường Đại học sư phạm Đồng Tháp Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2007
4 Cơ sở của phương pháp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2007
5 Thiết kế hoạt động bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2008
6 Thực trạng năng lực hoạt động giáo dục cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học giáo dục 2008
7 Bồi dưỡng năng lực thiết kế và tổ chức trò chơi trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2008
8 Tiêu chí đánh giá kết quả phương pháp tổ chức bồi dưỡng năng lực hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2009
9 Bồi dưỡng năng lực xử lý tình huống hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2009
10 Mô hình tổ chức các hoạt động tư vấn văn hóa ứng xử học đường của hội Tâm lý, giáo dục tỉnh Đồng Tháp Cá nhân thực hiện Hội thảo quốc tế 2010
11 Sử dụng các loại câu hỏi trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2010
12 Tổ chức thi tìm hiểu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS cho sinh viên CĐSP Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 2011
13 Một số hình thức tổ chức bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên sư phạm Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 2012
14 Các loại tác động giáo dục bằng bùng nổ của Hồ Chí Minh, Tạp chí giáo dục Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2012
15 Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông Nghiên cứu chính Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 2013
16 Hệ thống kỹ năng sống cần giáo dục cho con người ở mọi lứa tuổi Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2012
17 Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông Nghiên cứu chính Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 2013
18 Trả lời câu hỏi của sinh viên trong quá trình học tập của SV ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp Cùng thực hiện Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp
 
2014
19 Giáo dục phương pháp đọc sách cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học thành phố Sadec Cùng thực hiện Tạp chí giáo dục
 
2014
20 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong quá trình học tập của SV Trường Đại học Đồng Tháp Cùng thực hiện Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp
 
2015
21 Giáo dục kỹ năng lăng nghe cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang Cùng thực hiện Tạp chí giáo dục
 
2015
22 Đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp Nghiên cứu chính Tạp chí giáo dục
 
2015
23 Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp Nghiên cứu chính Hội thảo khoa học của TW hội Tâm lý, giáo dục Việt Nam (có hội đồng biên tập) 2015
24 Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường THCS Cùng thực hiện Tạp chí giáo dục
 
2016
25 Xây dựng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học Trường đại học Đồng Tháp
 
2016
26 Bạo lực trong học sinh Trường Kim Đồng thành phố Sađéc tỉnh Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp Nghiên cứu chính Hội thảo khoa học của TW hội Tâm lý, giáo dục Việt Nam (có hội đồng biên tập) 2016
27 Quản lý quá trình tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Cùng thực hiện Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016
28 Quản lý hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên của hiệu trưởng các trường THCS huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau Cùng thực hiện Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016
29 Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ ở các trường THCS Cùng thực hiện Tạp chí giáo dục 2016
30 Thực trạng bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học Trường đại học Đồng Tháp 2016
31 Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2016
32 Quản lý thiết bị dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp Cùng thực hiện Tạp chí Giáo dục và xã hội 2017
33 Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục Cá nhân thực hiện Tạp chí Khoa học giáo dục 2017
34 Phương pháp Hồ Chí Minh Cá nhân thực hiện Tạp chí khoa học Trường đại học Đồng Tháp 2017
35 Tiếp cận một số mô hình học tập trải nghiệm để sử dụng các hình thức tổ chức dạy học các học phần Giáo dục học cho sinh viên Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục và xã hội 2018
36 Thực trạng và một số biện pháp dạy học Giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục
 
2019
37 Thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn ở các trường THCS (tháng 7 năm 2019)              Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2019
38 Giáo dục lịch sử địa phương qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang (tháng 5 năm 2019) Cá nhân thực hiện Tạp chí giáo dục 2019
39 Thực trạng và một số biện pháp dạy học Giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp            Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục 2019
40 Thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn ở các trường THCS Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục 2019
41 Cố vấn nghề trong nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của trường đại học Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục và xã hội 2020
42 Mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử địa phương  cho học sinh ở trường tiểu học Tác giả Tạp chí Giáo dục 2020
43 Hoạt động giáo dục lịch sử địa phương  cho học sinh ở trường tiểu học tỉnh Kiên Giang- Thực trạng vả biện pháp Tác giả chính Tạp chí Giáo dục 2020
44 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Công nghệ ở các trường phổ thông huyện An biên, tỉnh kiên Giang Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục 2021
45 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông huyện Gò Quao, tỉnh kiên Giang Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục 2021
46 Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang Tác giả chính Tạp chí Giáo dục 2022
47

Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THCS thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

Tác giả chính Tạp chí Giáo dục 2022
48

Thực trạng quản lý hoạt động vui chơi ở các trường mầm non thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả chính Tạp chí Giáo dục 2022
49

Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tác giả chính Tạp chí Giáo dục 2022
50

Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường tiểu học huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tác giả chính Tạp chí Giáo dục 2022
51

Động lực học tập của Sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường Đại học Đồng Tháp.

Tác giả Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 2023
52

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước

Tác giả
chính
Tạp chí Giáo dục 2023
53

Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học cơ sở  huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước

Tác giả
chính
Tạp chí Giáo dục 2023
54

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục tình cả,m, kỹ năng xã hội cho trẻ ở các trường mẫn giáo quận Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp Tập 12, Số Đặc biệt (04), 2023, 1-10
55

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp Tập 12, Số đặc biệt 03, 2023 (tr.232-240)
56

Thực trạng quản lý hoạt động vui chơi của trẻ ở các trường mầm non huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng.

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp Tập 12, Số Đặc biệt (04), 2023, (201, 208

E. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA

Thời gian Tên đề tài Tư cách tham gia Cơ quan quản lý
2003-2004 Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu Chủ nhiệm Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu
2014-2015 Thực trạng và biện pháp đổi mới phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp
2015-2016 Giải pháp nâng cao năng lực tự hoc cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên Trường Đại học Đồng Tháp
2015- 2016 Thiết kế hoạt động bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm Trường Đại học Đồng Tháp
2017- 2018 Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học tập các môn giáo dục học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm Trường Đại học Đồng Tháp
2017- 2020 Nghiên cứu mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Chủ nhiệm Sở khoa học công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thông tin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Ảnh hoạt động

  • a

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1355

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47394

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4165185