13:47 +07 Thứ bảy, 24/02/2024
Chào mừng các bạn!

Danh mục

Liên kết Website» Thông tin nhà khoa học » Thông tin chi tiết nhà khoa học

PGS,TS Phạm Minh Giản

Chủ nhật - 22/08/2021 15:52
PGS,TS Phạm Minh Giản

PGS,TS Phạm Minh Giản

PGS, TS Phạm Minh Giản công tác tại Trường từ năm 2000. PGS TS Phạm Minh Giản từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp và chức danh Tổng biên tập Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. Hiện nay, PGS TS Phạm Minh Giản là giảng viên cao cấp của rường Đại học Đồng Tháp.


 

A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
a) Đại học bằng thứ nhất
Ngành học: Sư phạm Ngữ văn
Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ Năm tốt nghiệp: 1983
b) Đại học bằng thứ hai
Ngành học: Chính trị                                       
Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp: 2004
c) Đại học bằng thứ ba
Ngành học: Luật học
Nơi đào tạo: Đại học Huế Năm tốt nghiệp: 2004
 
2.Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế Năm cấp bằng: 1999
Tên luận văn: Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý giáo dục          
Nơi đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Năm cấp bằng: 2012
Tên luận án: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa.
 
3. Trình độ ngoại ngữ
Tiếng Anh Trình độ C
Tiếng Pháp Trình độ B

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1983 - 1990 Trường PTTH Tam Nông
(nay là Trường THPT Tam Nông)
Giáo viên, Phó Hiệu trưởng, Quyền Hiệu trưởng, Hiệu trưởng
1990 - 2000 Trường PTTH Cao Lãnh 2
(nay là trường THPT Cao Lãnh 2)
Hiệu trưởng
2000 - 2003 Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp Phó Hiệu trưởng
7/2003 - 01/2004 Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp (nay là Trường Đại học Đồng Tháp) Trưởng Phòng QLKH&QHQT
01/2004 đến 2023 Trường Đại học Đồng Tháp Phó Hiệu trưởng

C. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện
 1. Phạm Minh Giản - Chủ nhiệm đề tài (2003), Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Đồng Tháp, đề tài KH&CN cấp cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.
 2. Phạm Minh Giản - Thành viên đề tài (2004), Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp, đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.
 3. Phạm Minh Giản - Thành viên đề tài (2007-2009), Khảo sát nhu cầu đào tạo nâng chuẩn bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp đáp ứng với sự tham gia của Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. Phạm Minh Giản - Chủ nhiệm đề tài (2009-2011), Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp, đề tài KH&CN cấp viện của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
 5. Phạm Minh Giản - Chủ nhiệm đề tài (2011), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay, đề tài KH&CN cấp cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.
 6. Phạm Minh Giản - Thành viên đề tài (2012-2014), Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp, đề tài KH&CN cấp Tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp.
 7. Phạm Minh Giản - Chủ nhiệm đề tài (2016-2017), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Chuẩn hiệu trưởng, đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 8. Phạm Minh Giản - Chủ nhiệm đề tài (2021-2022, đang thực hiện), “Phát triển đội ngũ cố vấn học tập các trường đại học đáp ứng yêu cầu tăng cường sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến”, đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Sách, giáo trình đã xuất bản
 1. Phạm Minh Giản - Chủ biên (2012), Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam.
 2. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Phan Hồng Phúc (2015), Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam.
 3. Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú, Phạm Minh Giản, Phạm Minh Xuân (2018), Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục, NXB Thông tin và Truyền thông.
 4. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Phạm Minh Xuân, Đặng Thị Thu Liễu (2019), Một số góc nhìn về triết lý giáo dục, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 5. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phan Trọng Nam, Phạm Hữu Ngãi, Huỳnh Thanh Hùng, Đặng Thị Thu Liễu (2019), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 6. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2019), Dòng chảy giáo dục Việt từ truyền thống đến hiện đại: Ghi chép - Liên tưởng - Thu hoạch, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 7. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Phạm Minh Xuân, Hồ Minh Quang (2020), Phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Nhận thức và thu hoạch, sưu tầm và liên tưởng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 8. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Minh Giản, Nguyễn Quang Đông Thành (2020),           Nhà giáo - Nghề giáo: Những điều nên biết. Tập 1 - Dạy học từ truyền thống đến hiện đại, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
 9. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Minh Giản, Nguyễn Quang Đông Thành (2020), Nhà giáo - Nghề giáo: Những điều nên biết. Tập 2 - Một số vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
 10. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Phạm Minh Xuân, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Đức Hoàn (2020), Sống minh triết trong nền giáo dục chia sẻ qua sự chiêm nghiệm các biểu đạt: 1-2-3-4-5, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 11. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2021), Hồ Chí Minh: Người đi thức tỉnh tâm hồn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 12. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo (2021), Người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục và những tấm gương sáng người thầy trong dòng chảy giáo dục Việt, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 13. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2022), Tổ chức quản lý giáo dục và trường học, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
3. Bài báo khoa học đã công bố
 1. Phạm Minh Giản (2005), Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp, Thông tin Khoa học giáo dục (số 114, 2005, tr. 37-40).
 2. Phạm Minh Giản (2005), Đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp phát triển, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 3, tháng 12/2005, tr. 34-37).
 3. Phạm Minh Giản (2006), Hiện trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 7, tháng 4/2006, tr. 51-54).
 4. Phạm Minh Giản (2007), Về vấn đề tự học của sinh viên trường Đại học sư phạm Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 17, tháng 02/2007, tr. 50-52).
 5. Phạm Minh Giản (2007), Tìm hiểu cơ sở triết lý- nhận thức luận của hai nguyên lý giáo dục: người dạy là trung tâm và người học là trung tâm, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt, tháng 11/2007, tr. 17-19).
 6. Phạm Minh Giản (2009), Trường Đại học Đồng Tháp với nhiệm vụ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 41, tháng 02/2009, tr. 47-51).
 7. Phạm Minh Giản (2009), Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông và vai trò của Trường Đại học Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 43, tháng 4/2009, tr. 56-58).
 8. Phạm Minh Giản (2010), Thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa” đội ngũ giáo viên tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 54, tháng 3/2010, tr. 56-57).
 9. Phạm Minh Giản (2010), Chuẩn hóa và tác động của chuẩn hóa đến quản lý đội ngũ giáo viên, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 57, tháng 6/2010, tr. 38-41).
 10. Phạm Minh Giản (2010), Khảo sát đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp - Một Số ý kiến đề xuất, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 60, tháng 9/2010, tr. 54-60 và 64).
 11. Phạm Minh Giản (2010), Ý kiến đề xuất khi khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Quản lý giáo dục (số 17, tháng 10/2010, tr. 32-34 và 44).
 12. Phạm Minh Giản (2011), Những nét đặc trưng cơ cấu độ tuổi của đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 67, tháng 4/2011, tr. 55-56 và 59).
 13. Phạm Minh Giản (2012), Khảo sát và đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng, Tạp chí giáo dục (số 291, kì 1, tháng 8/2012, tr. 4-6).
 14. Phạm Minh Giản (2012), Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 01, tháng 12/2012, tr. 13-20).
 15. Phạm Minh Giản, Nguyễn Chí Gót (2012), Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục (số 298, tháng 11/2012, tr. 10-11).
 16. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2013), Năng lực quản lý lãnh đạo của Hiệu trưởng trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 2, tháng 4/2013, tr. 10-14).
 17. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2013), Quán triệt lời dạy của Bác Hồ ở một Số thời điểm lịch sử vào việc triển khai chiến lược giáo dục hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 3, tháng 6/2013, tr. 3-6).
 18. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2013), Đội ngũ giáo viên cốt cán trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm, Tạp chí Giáo dục (số 315, kì 1, tháng 8/2013, tr. 61-62).
 19. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2014), Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam trong đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 101, tháng 02/2014, tr. 61-64).
 20. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phạm Minh Giản (2014), Kinh nghiệm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của một số nước trên thế giới và vận dụng ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 7, tháng 02/2014, tr. 3-9).
 21. Nguyễn Văn Đệ, Phạm Minh Giản, Nguyễn Văn Bản (2014), Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 10, tháng 10/2014, tr. 3-5).
 22. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2014), Một số góc nhìn về giáo dục “đạo đức - pháp luật - lối sống/nếp sống” cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 11, tháng 12/2014, tr. 3-7).
 23. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phan Hồng Phúc (2015), Nghiên cứu chức năng và năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông giai đoạn hiện nay, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số đặc biệt, tháng 4/2015, tr. 116-118 và 124).
 24. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2015), Nhà trường giáo dục thế hệ trẻ tình yêu, ý chí bảo vệ cương vực đất nước từ minh triết của tiền nhân, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 13, tháng 6/2015, tr. 3-6).
 25. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Phan Hồng Phúc (2015), Người hiệu trưởng kiến tạo văn hóa quản lý từ cảm hứng đối với mười hai bộ số hai, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 121, tháng 10/2015, tr. 5-6).
 26. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo (2015), Thấm nhuần sáu lời dạy của Bác Hồ vào tổ chức dạy học ở nhà trường trước yêu cầu đổi mới giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 15, tháng 10/2015, tr. 3-5).
 27. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2015), Mười hai lời dạy trong di sản giáo dục của Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 16, tháng 11/2015, tr. 13-16).
 28. Duyên Văn Hiền, Phạm Minh Giản (2015), Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông huyện Trần Văn Thời: thực trạng và ý kiến đề xuất, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 17, tháng 12/2015, tr. 3-6).
 29. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Phạm Hữu Ngãi (2016), Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 125, tháng 02/2016, tr. 5-6).
 30. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2016), Phạm Văn Đồng – nhà chính trị, giáo dục ưu tú của đất nước, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 18, tháng 02/2016, tr. 3-5).
 31. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Đệ, Phạm Minh Giản (2016), Đọc nội dung “Hồ Chí Minh – Nhà giáo dục đi trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng hưởng và liên tưởng, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 19, tháng 4/2016, tr. 3-7).
 32. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2016), Lựa chọn mô hình trong phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt, tháng 10/2016, tr. 44-48).
 33. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Đặng Thị Thu Liễu (2016), Bối cảnh và những yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 22, tháng 10/2016, tr. 10-15).
 34. Phạm Minh Giản, Đặng Thị Thu Liễu, Đặng Quốc Bảo (2016), Bác học và thận tư (Học rộng và suy nghĩ cẩn thận) - hai điều cần thiết trong tu dưỡng của thế hệ trẻ, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (số 68 (129), tháng 11/2016, tr. 9-11).
 35. Phạm Minh Giản, Phạm Minh Xuân, Đặng Thị Thu Liễu (2016), Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số đặc biệt, tháng 11/2016, tr. 83-86).
 36. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo (2016), Minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của người quản lí, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 135, tháng 12/2016, tr. 24-27).
 37. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo (2017), Một số lời dạy của Bác Hồ cách đây 60 năm: năm Đinh Dậu - 1957, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 23, tháng 12/2016, tr. 8-10).
 38. Cao Thị Thanh Nghĩa, Phạm Minh Giản (2017), Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số 137, tháng 01/2017, tr. 74-77).
 39. Lê Thị Ngọc Mai, Phạm Minh Giản (2017), Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (số đặc biệt, tháng 01/2017, tr. 306-309).
 40. Phạm Minh Giản, Huỳnh Thiện Tân (2017), Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số 139, tháng 02/2017, tr. 83-86).
 41. Phạm Minh Giản, Phạm Hữu Ngãi (2017), Tiếp cận chuẩn hiệu trưởng: Cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 138, tháng 3/2017, tr.98-101).
 42. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2017), Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học, Tạp chí Quản lý giáo dục (số 3, tháng 3/2017, tr.39-44).
 43. Phạm Minh Giản, Đặng Thị Thu Liễu, Huỳnh Thanh Hùng (2017), Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo chuẩn hiệu trưởng, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp (số 25, tháng 4/2017, tr.3-9).
 44. Phạm Minh Giản, Phạm Hữu Ngãi (2017), Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (số đặc biệt, tháng 4/2017, tr.221-223).
 45. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2017), Bảy mươi năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ và thu hoạch/ liên tưởng vào đổi mới giáo dục, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số 144, tháng 5/2017, tr.66-69).
 46. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2018), Hồ Chí Minh với cán bộ giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 31, 04/2018).
 47. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2018), Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT (Số 425, kì 1, 3/2018).
 48. Hồ Minh Quang, Phạm Minh Giản (2018), Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 164 kỳ 1, 03/2018).
 49. Lê Công Tú, Phạm Minh Giản (2018), Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học phổ thông thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 177, kỳ 2, 09/2018).
 50. Dương Văn Nghĩa, Phạm Minh Giản (2018), Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 178, kỳ 1, 10/2018).
 51. Nguyễn Hoàng Minh, Phạm Minh Giản (2018), Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 178, kỳ 1, 10/2018).
 52. Nguyễn Ngọc Tiến, Phạm Minh Giản (2018), Quản lý sinh viên ngoại trú ở Trường Đại học Đồng Tháp, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 179, kỳ 2, 10/2018).
 53. Bạch Văn Nghĩa, Phạm Minh Giản (2018), Quản lý thiết bị dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 179, kỳ 2, 10/2018).
 54. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2019), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Số 37, 4/2019).
 55. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm (2019), Những nhận thức về “phạm trù năng lực” và bàn luận cho sự vận dụng vào nhà trường Việt đối với hai lực lượng: giáo viên và hiệu trưởng, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Số 41, 12/2019).
 56. Nguyễn Hoàng Nam, Phạm Minh Giản (2019), Quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện trường đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam        (Số 18, 6/2019).
 57. Nguyễn Hoàng Nam, Phạm Minh Giản (2019), Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp, Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 200, kì 1, 9/2019).
 58. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản (2020), “Khoa học giáo dục Việt” trước nhiệm vụ phát triển “Trí Việt” bền vững, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Số 42, 02/2020).
 59. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm (2020), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và những vấn đề đặt ra cho Trí Việt cho giáo dục Việt, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Số 42, 02/2020).
 60. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Nguyễn Chí Gót (2020), Quốc học Việt đương đại: nhận thức tiến trình phát triển và nhiệm vụ phía trước, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Số 42, 02/2020).
 61. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm (2020), Huấn đức của Hồ Chí Minh: “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Tập 9, Số 2, 2020).
 62. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm (2020), Thi ân mạc niệm, thụ ân mạc vong": Minh triết ứng xử trong nhà trường tạo ra động lực dạy - học chân chính,    Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Tập 9, Số 6, 2020).
 63. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo (2021), The Competences of Teaching Staff and Principals in the Context of Educational Innovation and School Development, International Education Studies (Vol. 14, No. 1, 2021).
 64. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm (2021), Đổi mới giáo dục ở Việt Nam từ 02 tháng 9 năm 1945 và những nhiệm vụ đặt ra cho nền Quốc học trong bối cảnh phát triển hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Số 39, 3/2021).
 65. Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm, Phạm Văn Tặc (2021), Happy Schools: Perspectives and Matters of Organization-Pedagogy in School’s Building and Development, International Education Studies (Vol 14, No 06, 2021).
 66. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm (2021), Quy tắc "tiên học lễ…" và câu chuyện Hồ Chí Minh tiếp  Kliment Voroshilov, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Tập 10, Số 4, 2021).
 67. Phạm Minh Giản, Danh Trung (2022), Phát huy vai trò tư vấn của cố vấn học tập trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp , Thiết bị giáo dục, Hiệp hội TBGD VN (Số 258, kì 1, 2/2022).
 68. Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm, Hồ Minh Quang (2022), Quan điểm, tư duy, hành động của người thầy trong chín bộ ba, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (Tập 18, Số S1, 2022).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Ảnh hoạt động

 • a

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 652

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20283

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2836348