10:54 +07 Chủ nhật, 21/07/2024
Chào mừng các bạn!

Danh mục

Liên kết Website» Thông tin nhà khoa học » Thông tin chi tiết nhà khoa học

TS Trần Thanh Vân

Thứ hai - 23/08/2021 21:31
TS Trần Thanh Vân công tác tại Trường từ năm 2003. Hiện nay, TS Trần Thanh Vân là giảng viên chính, Phó trưởng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội của Trường Đại học Đồng Tháp.

A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên trường, địa chỉ Chuyên ngành Thời gian học Chế độ học Văn bằng,
chứng chỉ
1. Đào tạo:        
Đại học Vinh Sư phạm Ngữ văn 9/1999-5/2003 Chính quy Văn bằng, Cử nhân
Đại học Vinh Lí luận Ngôn ngữ 11/2004-11/2006 Chính quy Văn bằng, ThS
Đại học Vinh Ngôn ngữ Việt Nam 11/2007-7/2011 Chính quy Văn bằng, TS
Trung cấp Chính trị Đồng Tháp Trung cấp chính trị - hành chính 11/2019-11/2020 Không tập trung  
Đại học Vinh B1 - Tiếng Anh 3/2014 Chính quy Chứng chỉ (Khung tham chiếu Châu Âu)
Đại học Đồng Tháp Tin học 12/2018- 01/2019 Chính quy Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính 2019-2020 Không tập trung Văn bằng, Trung cấp
Đại học Đồng Tháp Ngôn ngữ Trung Quốc 2019-2022 Bằng hai Văn bằng, Cử nhân
2. Bồi dưỡng        
Đại học Đồng Tháp NVSP cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học 7/2014-10/2014 Bồi dưỡng Chứng chỉ
Đại học Giáo dục Hà Nội Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giảng viên chính (hạng II) 07/2017-08/2017 Bồi dưỡng Chứng chỉ
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Bồi dưỡng cán bộ quản lí theo chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí phòng/ khoa trường đại học 6/2018-10/2018 Bồi dưỡng Chứng nhận

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm
9/2003 - 12/2009 Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp Giảng viên
12/2009 - 2013 Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Đồng Tháp Trưởng bộ môn Ngôn ngữ
Từ 6/2013 – 02/2018 Khoa Sư phạm Ngữ văn – Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp Trưởng bộ môn NN và PPDH
Trưởng chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
Từ 3/2018 – 02/2019 Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn.
Trưởng chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
3/2019 - nay Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn.
Trưởng chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
 
C. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đặc điểm cặp thoại trong giao tiếp mua bán ở chợ Đồng Tháp 2009/2010 cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp. Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Chiến lược bán hàng ở chợ Đồng Tháp. 2007 Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống.
2 Tìm hiểu một số cách từ chối giá người mua của người bán ở chợ Đồng Tháp. 2009 Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc.
3 Hành động chê trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2010 Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc.
4 Sự khác biệt giữa người bán hàng là nam và người bán hàng là nữ trong việc sử dụng hành động dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2010 Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh.
5 Đặc điểm mặc cả của người mua là nam giới ở chợ Đồng Tháp. 2010 Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống.
6 Những khác biệt giới tính biểu hiện qua hành động mặc cả của người mua ở chợ Đồng Tháp. 2011 Tạp chí Ngôn ngữ.
7 Từ tình thái trong phần dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2011 Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc.
8 Đặc trưng giới tính qua việc sử dụng từ xưng hô trong phần dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2013 Tạp chí Ngôn ngữ.
9 Đặc trưng giới tính qua việc sử dụng từ tình thái trong phần dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2014 Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 8 (226)
10 Sự đa dạng trong học thuật. 2014 Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, số 5 (31)
11 Đặc trưng giới tính biểu hiện qua hành động mời trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2014 Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập"
12 Một số nét văn hóa vùng miền biểu hiện qua cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2015 Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học, tập 2.
13 Người mua là nam và nữ trong việc sử dụng hành động dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngữ học toàn quốc
14 Cách từ chối gián tiếp của người bán ở Chợ Đồng Tháp 2016 Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt: những vấn đề lý luận và thực tiễn.
15 Sự khác biệt giữa người mua là nam và người mua là nữ trong việc sử dụng hành động dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2016 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học: những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
16 Một số cách từ chối gián tiếp trong giao tiếp của sinh viên (khảo sát tại Trường Đại học Đồng Tháp) 2017 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (264)
17 Cấu trúc tham thoại trả lời về giá trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp. 2017 Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc: ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển.
18 Dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 theo định hướng phát triển năng lực” 2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 8
19 “Độ sâu phân loại” của từ ngữ địa phương (trong thơ ca dân gian Nam Bộ) 2018 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (277)
20 Hành động cầu khiến trực tiếp trong đờn ca tài tử Nam Bộ 2019 Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, số 1 (57)
21 Đặc trưng giới tính  qua việc sử dụng từ xưng hô trong giao tiếp của người Việt ở Nam Bộ 2019 Hội thảo Ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển.
22 Hành động ngôn ngữ dùng để lập luận của người bán trong giao tiếp mua bán ở chợ Cần Thơ 2019 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 8 (288)
23 Từ địa phương trong thơ ca dân gian Nam Bộ - những đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa. 2019 Sách Chuyên luận (đồng tác giả Trần Đức Hùng)
24 Động từ chỉ tâm trạng trong Đờn ca tài tử Nam Bộ 2020 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (303)
25 Hành động ngôn ngữ khuyên qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư  2021 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (317)
26 Hành động nhận xét trực tiếp qua lời thoại nhân vật trong văn xuôi của Phùng Quán 2022 Hội thảo Ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng hội nhập quốc tế.
27 Cấu trúc của hành động giải bày tâm trạng trực tiếp trong đờn ca tài tử Nam bộ 2022 Hội thảo Ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng hội nhập quốc tế.
28 Lớp từ ngữ miêu tả tâm trạng cảm xúc trong truyện ngắn Nguyễn Thanh 2023 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 12 (384)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thông tin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Ảnh hoạt động

  • a

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 1378

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54717

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4263627