PGS,TS Phạm Minh Giản

PGS,TS Phạm Minh Giản
PGS, TS Phạm Minh Giản công tác tại Trường từ năm 2000. Hiện nay, PGS TS Phạm Minh Giản giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp và chức danh Tổng biên tập Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
Thông tin chi tiết đang được cập nhật