TS Hồ Văn Thống

TS Hồ Văn Thống
TS Hồ Văn Thống công tác tại Trường từ năm 2020, giảng viên thỉnh giảng từ năm 2012. Hiện nay, TS Hồ Văn Thống giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp
Thông tin chi tiết đang được cập nhật