TS Trương Tấn Đạt

TS Trương Tấn Đạt

TS Trương Tấn Đạt

TS Trương Tấn Đạt công tác tại Trường từ năm 2004. Hiện nay, TS Trương Tân Đạt giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp
Thông tin chi tiết đang được cập nhật