Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương

Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị

Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị

Việt Nam kêu gọi các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận về các giải pháp huy động sự tham gia của các quốc gia trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, rác thải đại dương, đề xuất những mô hình sản xuất, tiêu thụ bền vững sản phẩm nhựa.