Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa

Tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển diễn ra từ ngày 13 đến 17/9, tại Abuja, Nigeria, 2 khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tác giả bài viết: Vụ Báo chí - Bộ Ngoại giao

Nguồn tin: Báo Nhân dân