05:04 +07 Thứ sáu, 27/01/2023
Chào mừng các bạn!

Danh mục

Liên kết Website» Thông báo » Khoa học Công nghệ

Thư mời hội thảo "Giảng dạy và học tập bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng HCM trong các trường ĐHCĐ hiện nay"

Thứ ba - 01/03/2016 16:18
Thư mời hội thảo "Giảng dạy và học tập bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng HCM trong các trường ĐHCĐ hiện nay"

Thư mời hội thảo "Giảng dạy và học tập bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng HCM trong các trường ĐHCĐ hiện nay"

- Tổ chức ngày 20/5/2016
Từ khóa: tổ chức

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn