Thông báo số 3 về việc triệu tập giảng viên và sinh viên sư phạm năm cuối tham dự hội thảo Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp (KHẨN)