Thông báo tổ chức cuộc thi tìm hiểu về đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức online