Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết thông báo ( click vào tải về)
Mẩu đăng ký   
Mẩu lý lịch khoa học 

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Ngoan

Nguồn tin: Phòng Khoa học và Công nghệ