Thông báo về việc viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc tế “Phương trình vi phân, phương trình hàm và một số vấn đề liên quan" do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức

Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho hội thảo “Phương trình vi phân, phương trình hàm và một số vấn đề liên quan”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thông tin chi tiết về việc tham gia viết bài Hội thảo, kính mời các khoa học đọc trong thông báo
File đính kèm.

Tác giả bài viết: Phòng Khoa học và Công nghệ

Nguồn tin: Trường Đại học Đồng Tháp