Trường Đại học Đồng Tháp dành hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ viên chức vượt định mức giờ hoạt động khoa học và công nghệ

Danh sách viên chức tiêu biểu

Danh sách viên chức tiêu biểu

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã phê duyệt đề nghị về việc hỗ trợ viên chức vượt định mức giờ hoạt động khoa học và công nghệ trong năm học 2020 – 2021.
Theo đề nghị của Phòng Khoa học và Công nghệ có 266 viên chức đã được đề nghị hỗ trợ 1.240.951.000đ (Một tỉ hai trăm bốn mươi triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng).
Danh sách 10 viên chức tiêu biểu, có mức hỗ trợ cao nhất thuộc về 4 đơn vị: Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên; Khoa Sư phạm Toán - Tin, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường và Trung tâm Thực hành - Thí nghệm.
Phòng Khoa học và Công nghệ kỳ vọng với sự quan tâm đầy đủ, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp, đội ngũ viên chức sẽ có nhiều cống hiến trong hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong các năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Bảo Trân - Thanh Vân

Nguồn tin: Phòng Khoa học và Công nghệ