Bảng xếp hạng Webometrics tháng 01 năm 2023: Trường Đại học Đồng Tháp tăng 287 bậc so với bảng xếp hạng tháng 7 năm 2022