Trường ĐH Đồng Tháp tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ